More

  Thủ tục giấy phép doanh nghiệp

  UMALL Space cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan thành lập,

  chuyển đổi mô hình, nội dung đăng ký và quản lý doanh nghiệp,

  Với kinh nghiệm, UMALL Space cam kết về thời gian và chi phí tối ưu nhất.

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp: TNHH, cổ phần…
  • Cơ cấu ngành nghề hoạt động, vốn, pháp nhân…
  • Soạn, nộp và nhận hồ sơ…
  • Đăng bố cáo, con dấu….
  • Giấy phép con

  Tư vấn thay đổi giấy phép doanh nghiệp

  • Khai báo thuế ban đầu
  • Mua hoá đơn lần đầu
  • Chuyển đổi địa chỉ
  • Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Thay đổi cơ cấu chủ sở hữu, cơ cấu vốn
  • Các thủ tục với thuế và ngân hàng
  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...

  UMALL App

  Chỗ ngồi làm việc