More

  Văn hoá UMALL

  Điều khiến chúng tôi luôn tự hào trong suốt hành trình đổi mới và phát triển, là một nền văn hóa doanh nghiệp gắn kết để thành công. Mọi thứ chúng tôi cùng các chuyên gia có và đang làm tại UMALL được vun đắp bởi niềm tin vào một tương lai tốt đẹp và niềm say mê cống hiến không ngừng trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

  SỰ TUÂN THỦ

  Mọi thành viên trong Công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty một cách tự giác và coi đó là một trong những chuẩn mực bắt buộc đối với mọi thành viên của UMALL.

  BẢO VỆ UY TÍN, VÌ LỢI ÍCH CÔNG TY

  Không được có những hành vi, ngôn từ làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty. Mọi thành viên phải hướng đến lợi ích chung, không vì tư lợi, lợi ích cục bộ của phòng ban, đơn vị làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty.

  TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC.

  Đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần hợp tác trong quá trình thực thi công việc.

  LẮNG NGHE, CHIA SẺ, KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO

  Biết tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp, đề xuất, thường xuyên đưa ra các giải pháp sáng tạo và đột phá, không ngừng thử nghiệm các ý tưởng mới, những hướng đi mới.

  TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG TƯ CÁ NHÂN

  UMALL tôn trọng sự riêng tư của mỗi thành viên, tại UMALL nghiêm cấm bàn luận đời tư cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp.

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...